ZingEbook.Net

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

765 lượt tải / 2997 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Dị GiớiHuyền Huyễn

Trạng thái: Full

Ngày cập nhật: 16-10-2020

Giới thiệu ebook Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Ở tỉnh An Dương của đế quốc, có một lãnh địa quý tộc rất nhỏ và tầm thường, gọi là—— Tuyết Ưng Lĩnh!

Chuyện cũ sẽ bắt đầu từ nơi này!

**

Sau « Mãng Hoang Kỷ » « Thôn Phệ Tinh Không » « Cửu Đỉnh Kí » « Bàn Long » « Tinh Thần Biến » « Thốn Mang » « Tinh Phong Truyền Thuyết », đây là bộ tiểu thuyết thứ tám của lão Cà Chua!