ZingEbook.Net

Tương Dạ

Tương Dạ

758 lượt tải / 3003 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Tiên HiệpKiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Ngày cập nhật: 08-12-2020

Giới thiệu ebook Tương Dạ

Nếu chữ "Tâm" gợi lên hình ảnh ở giữa mà kinh sách Trung Hoa thường dùng làm tượng trưng: Như vị thế Trung-cung của hành thổ, điểm giữa vòng tròn, sự bất biến trong sách Trung Dung; thì chữ "dạ" lại mang một âm hưởng là cái gì bên trong, nếu có tương quan với một âm khác trong hán tự thì có âm hưởng là màn đêm, là sự ẩn kín.

Rõ rệt hơn, ta thấy nơi bản văn có những đặc tính hàm ngụ để diễn tả con đường hướng về Tương Dạ. Hai chữ Tương Dạ gói ghém những nội dung nền tảng tạo nên sức sống của hữu thể con người tại thế:
Tương: sinh lực của các mối gặp gỡ - Dạ: bên trong, ẩn kín, siêu việt hay linh ư vạn vật.

Với ngôn từ sắc bén đầy kinh nghiệm của tác giả Miêu Nị thì tác phẩm truyện Tương Dạ đã thể hiện đầy đủ mọi sắc thái của nhân vật mà người đọc cảm nhận rất rõ rệt. Truyện có giá trị nhân văn rất cao mà chúng ta không nên bỏ qua.
 
 

Tải ebook truyện Tương Dạ