ZingEbook.Net

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

515 lượt tải / 2773 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Tiên HiệpHuyền Huyễn

Trạng thái: Full

Ngày cập nhật: 12-10-2020

Giới thiệu ebook Nhất Niệm Vĩnh Hằng

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.