ZingEbook.Net

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

760 lượt tải / 1585 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Tiên HiệpHuyền Huyễn

Trạng thái: Chương 1397

Ngày cập nhật: 19-10-2020

Giới thiệu ebook Nguyên Tôn

Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.