ZingEbook.Net

Huyền Lục

Huyền Lục

509 lượt tải / 2557 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Tiên HiệpHuyền HuyễnTrọng Sinh

Trạng thái: Chương 466

Ngày cập nhật: 05-06-2021

Giới thiệu ebook Huyền Lục

Có một nơi, ở đó người tu chân quá nhiều. Khi tu chân giới trở nên quá thịnh hành, sẽ có những người muốn trở thành phàm nhân. Trở thành người thường, có thể nếm được ngũ vị tạp trần của thế gian, của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại không? - Không.

Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? - Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.