ZingEbook.Net

Hắn Đến Từ Địa Ngục

Hắn Đến Từ Địa Ngục

799 lượt tải / 3075 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Huyền HuyễnĐô ThịDị NăngTrinh ThámLinh Dị

Trạng thái: Chương 54

Ngày cập nhật: 06-12-2020

Giới thiệu ebook Hắn Đến Từ Địa Ngục

Thể loại: Đô Thị, Huyền Bí, Linh Dị, Trinh Thám

Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục

Biên:
Lãng Nhân Môn

Giới thiệu:

Lương Xuyên là chuyên ngành tâm lý học, còn thường làm cố vấn cho cục cảnh sát.

Chỉ là đột nhiên không thấy bóng dáng của hắn, hai năm sau, hắn quay về, lại còn có thể nghe thấy tiếng nói của người chết