ZingEbook.Net

Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

915 lượt tải / 2931 lượt xem

Tác giả:

Thể loại: Tiên HiệpHuyền Huyễn

Trạng thái: Chương 428

Ngày cập nhật: 28-01-2021

Giới thiệu ebook Đại Bát Hầu

Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.

Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không"